Alicia Sintes Olives

Alicia Sintes Olives

Universidad de les Illes Balears and LIGO, Palma de Mallorca, Spain

Short-stay Visiting Researcher

Tema de investigación
Ondas gravitacionales.
Fechas último Check-in - Check-out
05/06/2019 - 06/06/2019
Estancias anteriores
2 (desde 2016)