Diagnostikoa eta Berdintasun Plana

Azken denboraldian, barne-hausnarketa prozesua abiarazi du DIPCk emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra bermatuko duten beharrak zein diren aztertzeko. Prozesu horren emaitzan da 2020ko irailean aurkeztutako Lehen Berdintasun Plana.

Plan honek bi urtez burututako barne-prozesuaren emaitzak biltzen ditu. Horretarako, Elhuyarrek eskainitako kanpo-aholkularitzaren laguntza izan dugu, eta lehen Berdintasun Batzordea eratu dugu DIPCn.

Lehen urratsa, genero berdintasunaren inguruan diagnostikoa egitea izan da, horretarako, informazio bilketan prozedura desberdinak erabiliz: zentroko dokumentu eta politiken analisia, sexuaren arabera banandutako datu kuantitatiboen bilketa, inkesta baten diseinu eta garapena langilegoak emakume eta gizonen arteko berdintasuna nola hautematen duten ikusteko, elkarrizketak sakonean kolektibo desberdinekin, eta azkenik, berdintasun batzordearekin egindako lantegia beren ekarpenak biltzeko. Hurrengo txostenean analisia eta ondorio nagusiak biltzen dira:

Diagnostikoan jasotako emaitza eta ondorietan oinarrituz, 2020-2024 bitartean inplementatuko den Berdintasun Plana diseinatu da. Plana, lau ildo estrategikotan banandu da diagnosi prozesuan identifikatutako erronka nagusiei erantzuteko: erakunde-kultura, langilegoaren aniztasuna, jazarpen sexuala lan giroan eta lan/bizitza pertsonalaren arteko kontziliazioa. Denera, 35 akzio inplementatuko dira aipatutako ildo desberdinetan bananduta.